Jaarlijks lidgeld

Vanaf 01/01/'14 bedraagt het jaarlijks lidgeld voor volwassenen (18 - 64 jaar) € 5,00.
De andere vergoedingen blijven behouden.

Sluitingsdagen 2014

De hoofdbibliotheek zal gesloten zijn op maandag 6 april.
Het bibliotheekpersoneel wenst u een vrolijk paasfeest.

Nog meer voorleespret in de bib

De verteljuffen van de bib nodigen alle kinderen van drie tot acht jaar opnieuw uit in het vertelhoekje. Ze maken nu al plannen voor vier leuke voorleesmomenten. Verwacht je gerust aan spannende verhaaltjes en betoverende sprookjes.

Concreet

KVLV Langdorp-Gijmel als bibliothecaris

In het kader van de campagne ‘Iedereen bibliothecaris’ kan je van zaterdag 11 tot en met donderdag 30 april 2015 in de bib de stand van de dames van KVLV afdeling Langdorp-Gijmel bezoeken. Op zaterdag 18 april 2015 van 13.30 tot 16.30 uur stellen enkele bestuursleden de werking van hun vereniging voor en beantwoorden ze al je vragen.

Met pensioen

Na bijna 34 jaar in de bib van Aarschot ga ik op 1 maart met pensioen. Begonnen als bibliotheekassistent, doorgegroeid tot assistent-dienstleider, en dan bijna 6 jaar bibliothecaris. Ik heb de bib zien evolueren van een ‘boekerij’, met steekkaartjes die gestencild werden, naar een plek waar mensen langere tijd blijven hangen, wat lezen, rondneuzen en met heel specifieke wensen komen.